A B C D E F G I K L M N O P R S T V W 

A

AbstractDrawableMovableObject - Class in net.useobjects.draw.drawable
 
AbstractDrawableMovableObject(double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableObject
 
AbstractDrawableMovableObject(Position) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableObject - Class in net.useobjects.draw.drawable
 
AbstractDrawableMovableRotatableObject(double, double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableObject(Position, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableObject(double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableObject(Position) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject - Class in net.useobjects.draw.drawable
 
AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject(Position) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject(double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject(Point, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject(double, double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject(Position, double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject
 
AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject(double, double, double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableResizeableObject
 
AbstractDrawableObject - Class in net.useobjects.draw.drawable
 
AbstractDrawableObject() - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableObject
 
AbstractSingleColorFillView - Class in net.useobjects.draw.drawable
 
AbstractSingleColorFillView(double, double, double, Color, boolean) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractSingleColorFillView
 
AbstractSingleColorView - Class in net.useobjects.draw.drawable
 
AbstractSingleColorView(double, double, double, Color) - Constructor for class net.useobjects.draw.drawable.AbstractSingleColorView
 
add(AbstractDrawableObject) - Method in class net.useobjects.draw.drawable.GroupView
Pridanie objektu do skupiny.
add(AbstractDrawableObject) - Method in class net.useobjects.frame.MainWindow
Na kresliacu plochu prida objekt
add(double, double) - Method in class net.useobjects.geom.Position
Posunie poziciu o deltaX a deltaY
add(double, double) - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
add(AbstractDrawableObject) - Method in class net.useobjects.window.World2DModel
 
addDrawableChangeListener(DrawableChangeListener) - Method in class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableObject
Prida listener, ktory bude informovany o zmenach objektu
addHeight(double) - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
addMouseChangedListener(MouseChangedListener) - Method in class net.useobjects.draw.drawable.AbstractSingleColorFillView
 
addMouseChangedListener(MouseChangedListener) - Method in class net.useobjects.draw.drawable.GroupView
 
addMouseChangedListener(MouseChangedListener) - Method in class net.useobjects.frame.MainWindow
Prida MouseChangedListener/ Suradnice budu reprezentovat polohu vo vnutornej casti okna, ktora je pouzita na vykreslovanie (nie polohu v celom okne).
addMouseChangedListener(MouseChangedListener) - Method in interface net.useobjects.mouse.MouseEventSource
 
addMouseChangedListener(MouseChangedListener) - Method in class net.useobjects.mouse.MouseMediator
 
addMouseChangedListener(MouseChangedListener) - Method in class net.useobjects.window.Window2D
 
addMouseMediator(MouseMediator) - Method in class net.useobjects.mouse.MouseManager
 
addMultiKeyListener(MultiKeyListener) - Method in class net.useobjects.frame.MainWindow
Prida MultiKeyListener.
addMultiKeyListener(MultiKeyListener) - Method in class net.useobjects.keyboard.KeyboardForGame
 
addRotation(double) - Method in class net.useobjects.draw.drawable.AbstractDrawableMovableRotatableObject
Zmeni natocenie o deltaAngle (v radianoch)
addTimerListener(TimerListener) - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
 
addWidth(double) - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
addWorld2DChangedListener(World2DChangeListener) - Method in class net.useobjects.window.World2DModel
 
addX(double) - Method in class net.useobjects.geom.Position
Zmeni x-ovu suradnicu o deltaX
addY(double) - Method in class net.useobjects.geom.Position
Zmeni y-ovu suradnicu o deltaY
Aircraft - Class in net.useobjects.draw.samples
Trieda reprezentujuca lietadlo
Aircraft(GroupView, double, double, double) - Constructor for class net.useobjects.draw.samples.Aircraft
Vytvorenie lietadla
angle(Position, Position) - Static method in class net.useobjects.geom.Position
Vrati uhol, ktory ma priamka prechadzajuca poziciami p1 a p2
A B C D E F G I K L M N O P R S T V W