knižnica      prednášky

Objektovo orientované programovanie

Online dokumentácia

Java Platform Standard Edition 8 Documentation
     tutoriály
     Java SE 8 API
     špecifikácia jazyka Java a VM
Štýl programovania v jave
Interaktívne precvičenie základov jazyka java

Knižnica (API)

http://useobjects.net/library

Nástroje na kreslenie UML diagramov

UMLet

Zadania

1. zadanie
2. zadanie
3. zadanie
4. zadanie

Prednášky

1. prednáška

prednaska01_instalacia_a_vytvorenie_programu_v2.pdf
prednaska01a_uvod.pdf (úvod, podmienky)
prednaska01b_principy_tvorby_komplexnych_programov.pdf (dekompozícia, previazanosť, súdržnosť, atď.)
prednaska01c_java.pdf (technológia java)
Pr01a_PouzitieObjektovATried.java
Pr01b_PouzitieObjektovATried2.zip
pr01_ulohy.txt

1. cvičenie

cv01_hra.zip

2. prednáška

prednaska02a_zaklady_jazyka.pdf (Základy jazyka: premenné, pretypovanie, pole, voliteľný počet argumentov, operátory, príkazy riadenia toku)
prednaska02b_retazce_polia_math.pdf (reťazce, polia, matematické funkcie, náhodné čísla, informácie o systéme)
prednaska02c_assert.pdf (assert)
pr02_javakompilacia.zip (kompilacia na konzole, vytvorenie jar súboru)
pr02_ulohy.zip

3. prednáška

prednaska03_triedy_v4.pdf (triedy, objekty, členy objektov, členy tried, konštruktory, preťažovanie metód, referenčný typ, argumenty metódy, prístupové práva, zapuzdrenie, kompozícia, agregácia, konštanty)
pr03a_pozicia_obdlznik_v2.zip
pr03b_vaha.zip
pr03c_informacny_system_univerzity.pdf
pr03_ulohy_v2.txt
pr03d_enumeracny_typ.zip

4. prednáška

prednaska04a_rozhrania_v2.pdf
prednaska04b_baliky.pdf
pr04a_rozhrania.zip
pr04b_rozhania_posuv_objektu.zip
pr04_uloha_v2.zip

5. prednáška

pr05a_metodaAkoParameter.zip
prednaska05_vnoreneTypy1.pdf
pr05b_vlakna.zip
pr05c_udalosti_klavesnica.zip
pr05d_udalosti_mys.zip
pr05e_udalosti_casovac.zip
pr05f_raketa.zip
pr05g_skakajuca_gulicka.zip (definícia nového typu udalosti)
pr05_ulohy_v2.txt

6. prednáška

prednaska06_dedicnost.pdf
pr06a_dedicnost.zip
pr06b_abstraktnaMetodaTlaciarne.zip
pr06c_AbstractGroup.zip
pr06d_adaptery_button.zip
pr06_ulohy.txt

7. prednáška

prednaska07_vynimky_v2.pdf
pr07_ulohy.txt

8. prednáška

prednaska08a_triedaObject.pdf
prednaska08b_obalkoveTriedy.pdf
prednaska08c_enum_v2.pdf
pr08_ulohy.txt

9. prednáška

prednaska09a_generickeTypy.pdf
prednaska09b_polymorfizmus.pdf
pr09_ulohy.txt

10. prednáška

prednaska10_vnoreneTypy2.pdf (anonymné triedy, lambda výrazy)

11. prednáška

prednaska11a_kolekcie_algoritmy.pdf
prednaska11b_programovanie_proti_rozhraniu.pdf
prednaska11c_ModelViewController.pdf
pr11_ModelViewController_v2.zip

10. cvičenie

cv10_ulohy.zip

12. prednáška

prednaska12_gui_layout.pdf
pr12a_LayoutManagery.zip
pr12b_TextovyEditor.zip