Skip navigation links
A B C D E G I K L M N O P R S T V W 

G

getAngle(Vector, Vector) - Static method in class net.useobjects.geom.Vector
Vrati uhol, ktory zvieraju vektory vector1 a vector2
getBackground() - Method in class net.useobjects.World
Vrati referenci pozadia, na ktorom sa vykresluju objekty vo svete Toto referenciu mozno vyuzit napr.
getButton() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
getColor() - Method in class net.useobjects.Dot
 
getColor() - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
getCount() - Method in class net.useobjects.keyboard.Keys
 
getCount() - Method in interface net.useobjects.keyboard.KeysPressed
Deprecated.
 
getDelay() - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Vrati nastaveny cas medzi udalostami.
getEndPosition() - Method in class net.useobjects.Line
 
getEndPosition() - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
getHeight() - Method in class net.useobjects.Background
Vrati vysku pozadia (je taka ista ako vyska sveta)
getHeight() - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
getHeight() - Method in class net.useobjects.Rectangle
Vrati vysku obdlznika
getHeight() - Method in class net.useobjects.World
Vrati vysku sveta
getInitialDelay() - Method in class net.useobjects.timer.EventLoopTimer
Vrati nastaveny cas od spustenia casovaca po prvu udalost.
getKeyCodes() - Method in class net.useobjects.keyboard.KeyboardEvent
Deprecated.
Vrati kody klaves suvisiace s udalostou
getKeys() - Method in class net.useobjects.keyboard.KeyboardEvent
Vrati klavesy suvisiace s udalostou
getKeysPressed() - Method in class net.useobjects.World
Vrati mnozinu aktualne stlacenych klaves
getLength() - Method in class net.useobjects.geom.Range
 
getLength() - Method in class net.useobjects.geom.Vector
Vrati dlzku vektora
getLength() - Method in class net.useobjects.Line
 
getMax() - Method in class net.useobjects.geom.Range
 
getMin() - Method in class net.useobjects.geom.Range
 
getMousePosition() - Method in class net.useobjects.Background
Vrati poziciu mysi.
getOrientation() - Method in class net.useobjects.geom.Vector
Vrati orientaciu vektora (uhol, ktory zviera vektor s osou x)
getPosition() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
getPosition() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
getPosition() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
getPositionInRootGroup() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
getPositionX() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
getPositionX() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
getPositionY() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
getPositionY() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
getRadius() - Method in class net.useobjects.Circle
Vrati polomer kruznice/kruhu
getRadiusX() - Method in class net.useobjects.Ellipse
Vrati polomor v smere osi x
getRadiusY() - Method in class net.useobjects.Ellipse
Vrati polomor v smere osi y
getResizeFactor() - Method in class net.useobjects.Image
 
getRootGroup() - Method in class net.useobjects.World
Vrati referenciu na korenovu skupinu objektov, ktora umoznuje pridavat a odoberat objekty zobrazovane vo svete.
getRotation() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableRotatableGroup
 
getRotation() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableRotatableImage
 
getRoundedHeight() - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
getRoundedPositionX() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
getRoundedPositionX() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
getRoundedPositionY() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableGroup
 
getRoundedPositionY() - Method in class net.useobjects.AbstractMovableImage
 
getRoundedWidth() - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
getRoundedX() - Method in class net.useobjects.geom.Position
Vrati zaokruhlenu hodnotu x-ovej suradnice ako int
getRoundedY() - Method in class net.useobjects.geom.Position
Vrati zaokruhlenu hodnotu y-ovej suradnice ako int
getSource() - Method in class net.useobjects.keyboard.KeyboardEvent
Vrati zdroj udalosti
getSource() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
getSource() - Method in class net.useobjects.timer.TimerEvent
Vrati zdroj udalosti.
getStartPosition() - Method in class net.useobjects.Line
 
getStartPosition() - Method in class net.useobjects.samples.Arrow
 
getText() - Method in class net.useobjects.Text
Vrati hodnotu textu
getTime() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
getTime() - Method in class net.useobjects.timer.TimerEvent
Vrati cas vzniku udalosti.
getType() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
getWheelRotation() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
getWidth() - Method in class net.useobjects.Background
Vrati sirku pozadia (je taka ista ako sirka sveta)
getWidth() - Method in class net.useobjects.geom.Size
 
getWidth() - Method in class net.useobjects.Rectangle
Vrati sirku obdlznika
getWidth() - Method in class net.useobjects.World
Vrati sirku sveta
getX() - Method in class net.useobjects.geom.Position
Vrati x-ovu suradnicu pozicie
getX() - Method in class net.useobjects.geom.Vector
Vrati x-ovu zlozku vektora
getX() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
getY() - Method in class net.useobjects.geom.Position
Vrati y-ovu suradnicu pozicie
getY() - Method in class net.useobjects.geom.Vector
Vrati y-ovu zlozku vektora
getY() - Method in class net.useobjects.mouse.MouseEvent
 
Group - Class in net.useobjects
 
Group(AbstractGroup, Position) - Constructor for class net.useobjects.Group
 
Group(AbstractGroup, double, double) - Constructor for class net.useobjects.Group
 
Group(AbstractGroup, Position, double) - Constructor for class net.useobjects.Group
 
Group(AbstractGroup, double, double, double) - Constructor for class net.useobjects.Group
 
Group(double, double, double) - Constructor for class net.useobjects.Group
 
A B C D E G I K L M N O P R S T V W 
Skip navigation links